nhức tai trong Tiếng Anh là gì?

nhức tai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức tai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức tai

    ear-splitting