nhức buốt trong Tiếng Anh là gì?

nhức buốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức buốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức buốt

    * ngđtừ

    pierce