nhức mỏi trong Tiếng Anh là gì?

nhức mỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức mỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức mỏi

    aches and pains