nhức gân trong Tiếng Anh là gì?

nhức gân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức gân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức gân

    pain in the tendons, tenontodynia