nhức răng trong Tiếng Anh là gì?

nhức răng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức răng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhức răng

  to have (a) toothache

  tôi nhức răng kinh khủng i've got (an) awful toothache

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhức răng

  toothache

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhức răng

  toothache