nhức lưỡi trong Tiếng Anh là gì?

nhức lưỡi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức lưỡi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức lưỡi

    glossalgia