nhức nhối của vết thương trong Tiếng Anh là gì?

nhức nhối của vết thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức nhối của vết thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức nhối của vết thương

    * dtừ

    bite