liền với nhau trong Tiếng Anh là gì?

liền với nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền với nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền với nhau

    * dtừ

    interosculation

    * nđtừ

    interosculate