liền một mảnh trong Tiếng Anh là gì?

liền một mảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền một mảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền một mảnh

    * ttừ

    seamless