liền nhau trong Tiếng Anh là gì?

liền nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền nhau

    adjoining each other