liền khít trong Tiếng Anh là gì?

liền khít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền khít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền khít

    very tight, close