liền tịt trong Tiếng Anh là gì?

liền tịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền tịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền tịt

    close together