liền tù tì trong Tiếng Anh là gì?

liền tù tì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền tù tì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền tù tì

    unceasingly, incessantly

    nói liền tù tì talk without stopping

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liền tù tì

    unceasingly, incessantly