lướt ván trong Tiếng Anh là gì?

lướt ván trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt ván sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt ván

    (thể thao) water-skiing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lướt ván

    (thể) Water-skiing

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lướt ván

    water-skiing