lướt sát qua trong Tiếng Anh là gì?

lướt sát qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt sát qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt sát qua

    * ngđtừ

    skim