lướt đi trong Tiếng Anh là gì?

lướt đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt đi

    * dtừ

    glide, gliding

    * nđtừ

    scud