lướt nhìn trong Tiếng Anh là gì?

lướt nhìn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt nhìn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt nhìn

    to have a quick look at something; to glance at something