lướt trên ván buồm trong Tiếng Anh là gì?

lướt trên ván buồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt trên ván buồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt trên ván buồm

    * nđtừ

    windsurf