lướt nhanh trong Tiếng Anh là gì?

lướt nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lướt nhanh

  * dtừ

  whisk

  * nđtừ

  sweep, swim

  * ttừ

  fleeting