lướt sóng trong Tiếng Anh là gì?

lướt sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt sóng

    break the waves and sail forward, surf, surfing