lướt trên sóng trong Tiếng Anh là gì?

lướt trên sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt trên sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt trên sóng

    surfing