lướt nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

lướt nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt nhẹ

    * dtừ

    lambency

    * ttừ

    lambent