trong Tiếng Anh là gì?

lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • * dtừ

  reason; ground

  hợp lý reasonable

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • * noun

  reason; ground

  hợp lý: reasonable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • physics; reason, principle, law