lý luận trong Tiếng Anh là gì?

lý luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lý luận

  reasoning; argument

  lý luận của ả khá thuyết phục her arguments are quite convincing

  lý luận dựa trên thực tế to base one's argument on facts; to ground one's argument in facts

  to reason; to argue

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lý luận

  * verb

  to reason; to argue

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lý luận

  to argue, reason