lý lẽ đập lại trong Tiếng Anh là gì?

lý lẽ đập lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý lẽ đập lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý lẽ đập lại

    * dtừ

    sword-play