lý do trực tiếp trong Tiếng Anh là gì?

lý do trực tiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý do trực tiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý do trực tiếp

    * dtừ

    occasion