lý thuyết hàm trong Tiếng Anh là gì?

lý thuyết hàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý thuyết hàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý thuyết hàm

    (toán học) theory of functions