lý hội trong Tiếng Anh là gì?

lý hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý hội

    (từ nghĩa cũ) understan