lý lẽ tài tình trong Tiếng Anh là gì?

lý lẽ tài tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý lẽ tài tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý lẽ tài tình

    * dtừ

    casuistry