lý do để lên án trong Tiếng Anh là gì?

lý do để lên án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý do để lên án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý do để lên án

    * dtừ

    condemnation