lý thuyết ổn định trong Tiếng Anh là gì?

lý thuyết ổn định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý thuyết ổn định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý thuyết ổn định

    theory of stability