lý lẽ ngụy biện trong Tiếng Anh là gì?

lý lẽ ngụy biện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý lẽ ngụy biện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý lẽ ngụy biện

    * dtừ

    casuistry