lý do trông mong trong Tiếng Anh là gì?

lý do trông mong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý do trông mong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý do trông mong

    * dtừ

    expectation