gan trong Tiếng Anh là gì?

gan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gan

  * dtừ

  liver

  đau gan liver complaint

  * ttừ

  brave; daring; courageous

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gan

  * noun

  liver

  đau gan: liver complaint

  * adj

  brave; daring; courageous

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gan

  (1) liver; brave, courageous, tough; (2) palm (of hand), sole (of foot)