gan lì trong Tiếng Anh là gì?

gan lì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan lì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gan lì

  * ttừ

  intrepidly calm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gan lì

  * adj

  intrepidly calm

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gan lì

  motionless