gan góc trong Tiếng Anh là gì?

gan góc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan góc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gan góc

  * ttừ

  fearless, intrepid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gan góc

  * adj

  fearless, intrepid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gan góc

  fearless, intrepid