gan dạ trong Tiếng Anh là gì?

gan dạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan dạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gan dạ

  * ttừ

  brave, dauntless

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gan dạ

  * adj

  brave, dauntless

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gan dạ

  brave, dauntless