gan hóa trong Tiếng Anh là gì?

gan hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan hóa

    * dtừ

    hepatization

    * ngđtừ

    hepatize