withdrawal plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal plate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đĩa góp (lọc dầu)