withdrawal load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal load

    * kỹ thuật

    lực chống nhổ của đinh

    xây dựng:

    tải trọng nhổ (cọc)