trench timbering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trench timbering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trench timbering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trench timbering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trench timbering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự gia cố tường đất