tightening screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tightening screw

  * kỹ thuật

  bulông kẹp chặt

  vít cố định

  vít siết chặt

  cơ khí & công trình:

  vít cặp chặt

  điện:

  vít xiết