sync bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sync bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sync bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sync bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sync bit

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bit cờ

  bít đồng bộ

  bít đồng bộ hóa