swivel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel.

Từ điển Anh Việt

 • swivel

  /'swivl/

  * danh từ

  (kỹ thuật) khớp khuyên

  * động từ

  xoay, quay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swivel

  * kỹ thuật

  cốt

  khớp bản lề

  khớp cầu

  khớp khuyên

  khớp quay

  mắt xích

  móc lò xo

  quay

  sự nối khớp

  xoay

  xoay được

  cơ khí & công trình:

  bàn trượt quay

  đài dao quay

  khớp khuyên/ khớp quay

  quả gối

  hóa học & vật liệu:

  dầu quay

  khớp đầu cột ống khoan (kỹ thuật khoan)

  mũ phun

  vật lý:

  khớp xoay

  toán & tin:

  thanh có ren

  giao thông & vận tải:

  vòng ngoặc (đai)

  ô tô:

  xoay quanh một điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swivel

  a coupling (as in a chain) that has one end that turns on a headed pin

  Similar:

  pivot: turn on a pivot