swiveling pile driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiveling pile driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiveling pile driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiveling pile driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiveling pile driver

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đóng cọc xoay tròn