swivel axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swivel axis

  * kỹ thuật

  trục quay

  trục xoay

  ô tô:

  đường tâm của khớp