spread on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spread on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spread on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spread on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spread on

  * kỹ thuật

  quét

  trát

  trét

  xây dựng:

  bôi dầu mỡ