sound projection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sound projection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sound projection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sound projection.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sound projection

  Similar:

  projection: the acoustic phenomenon that gives sound a penetrating quality

  our ukuleles have been designed to have superior sound and projection

  a prime ingredient of public speaking is projection of the voice

  Synonyms: acoustic projection

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).