sound man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sound man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sound man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sound man.

Từ điển Anh Việt

  • sound man

    /'saund'mæn/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (rađiô), (truyền hình) người tạo âm (phụ trách tạo âm giả để quay phim, diễn kịch...)