selected cultivation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected cultivation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected cultivation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected cultivation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected cultivation

    * kinh tế

    chủng chọn lọc